Overdragelse mellom ExxonMobil og Point

Overdragelse mellom ExxonMobil og Point Resources

ExxonMobil og Point Resources har inngått en avtale der Point overtar andelene i ExxonMobil sine opererte felt på norsk sokkel.

- For at det skal skapes arbeidsplasser og store statlige inntekter fra næringen i tiår framover trenger vi konkurranse og mangfold blant oljeselskapene. Vi trenger ulike typer selskaper som både kan og vil satse på norsk sokkel slik at det blir skapt størst mulig verdier fra de store mulighetene som ligger i våre olje- og gassressurser. Transaksjonen mellom ExxonMobil og Point – som vi nå får til behandling, er spennende fordi den gjør at Point blir en vesentlig større aktør samtidig som ExxonMobil forblir en stor produsent fra norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Transaksjonen omfatter feltene Jotun, Balder og Ringhorne. Organisasjonen knyttet til å operere disse feltene overføres fra ExxonMobil til Point. Denne typen transaksjoner krever samtykke fra myndighetene. Olje- og energidepartementet vil starte behandling av denne transaksjonen når selskapene har sendt den inn.

 

Til toppen