Vis hele kalenderen

05.10.2015

 • Overværer trontaledebatten

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overværer trontaledebatten i Stortinget.

06.10.2015

 • Overværer trontaledebatten

  Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sted: Stortinget

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overværer trontaledebatten i Stortinget.