Øystein Mortensen er utnevnt til ekspedisjonssjef i Polaravdelingen

Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt konstituert ekspedisjonssjef Øystein Mortensen (51) til ekspedisjonssjef i Polaravdelingen.

Mortensen kommer fra stillingen som fungerende ekspedisjonssjef samme sted. Det har han vært siden daværende ekspedisjonssjef Kjerstin Askholt ble utnevnt til Sysselmann/-mester på Svalbard i 2015.

Mortensen er utdannet cand.polit. i sosialantropologi fra Universitet i Oslo i 1998. Han har vært ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet siden 2000.

Om Polaravdelingen

Polaravdelingen har ansvaret for å koordinere saker som angår polarområdene i statsforvaltningen - Arktis med Svalbard og Jan Mayen og Antarktis. Ett av de viktigste virkemidlene i arbeidet er Det interdepartementale polarutvalget - et rådgivende organ for regjeringen som drøfter alle saker av viktighet for forvaltningen av polarområdene. Justis- og beredskapsdepartementet leder utvalget og avdelingen har ansvar for sekretariatet. Polaravdelingen er administrativt overordnet Sysselmannen på Svalbard, som mottar sine driftsmidler over Svalbardbudsjettet. Avdelingen tar også del i internasjonale prosesser som gjelder Arktis og Antarktis.