Parkeringsbehovet ved Holmestrand stasjon er løst

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt med innfarts- og pendlerparkering. - Det er nå avklart hvordan parkeringsbehovet for jernbanestasjonen skal løses, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Jernbaneverket hadde innsigelse til at det i reguleringsplanen ble lagt opp til 342 parkeringsplasser og at det måtte bygges parkeringsanlegg i to plan. Jernbaneverket mener 226 plasser og ett plan er tilstrekkelig.

- Det er viktig at det sikres tilstrekkelig parkeringsmuligheter inntil stasjonen, slik at flest mulig velger togtransport. Vi har nå kommet frem til en løsning som gjør Holmestrand til et godt kollektivknutepunkt, sier Sanner.

I samråd med Samferdselsdepartementet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommet frem til at parkeringsbehovet kan løses i flere trinn, ved at tilgrensende arealer som ligger utenfor planområdet benyttes til parkeringsareal.

- Dersom det viser seg at antall parkeringsplasser ved stasjonen ikke er tilstrekkelig, vil Jernbaneverket kunne etablere parkering på den såkalte Verkstedtomta. Samlet sett vil det gi cirka 400 parkeringsplasser, sier Sanner.

Antall parkeringsplasser reduseres og kravet om to plan er derfor tatt ut av reguleringsplanen nå, men det forutsettes at tilgrensende areal senere omreguleres til parkering.

- En slik løsning vil kunne dekke behovet for parkering på sikt, sier Sanner.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Vestfold: Holmestrand kommune – innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt (pdf)

Til toppen