Enighet om pause i samtalene om nye pensjonsregler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen og partene i offentlig sektor fortsetter prosessen om nye pensjonsløsninger for personer med særaldersgrenser til høsten.

– Vi har hatt tre konstruktive og gode møter mellom partene. Vi har noen områder som vi skal utforske videre, og er derfor enige om å fortsette over sommeren, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Det er tidligere avtalt med partene å gjennomføre én prosess for pensjonsregler og én prosess for å vurdere særaldersgrensene. I tråd med partenes ønske er det prosessen om pensjonsreglene som blir gjennomført først.

Partene som deltar i samtalene er regjeringen, KS, LO, Spekter, YS, Unio og Akademikerne.