Felles innsats for å redde Amazonas

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Peru, Norge og Tyskland er enige om å fortsette samarbeidet for å redusere klimagassutslippene fra avskoging og øke den grønne veksten. Norge og Tyskland lover å betale Peru totalt rundt 400 millioner dollar, forutsatt at Peru lykkes med å redusere avskoging i Amazonas. Landene er også enige om å fortsatt forplikte seg til Paris-avtalen om klimaendringer.

Les hele den felles pressemeldingen på engelsk her

Les hele den felles pressemeldingen på spansk her

 

Helgesen og Zavala håndhilser
Statsminister Fernando Zavala og klimaminister Vidar Helgesen bekrefter sin felles avtale om å bekjempe avskoging og klimaendringer.

Perus president Pedro Pablo Kuzcynski og hans regjering bekrefter dermed sin plan om å bekjempe avskoging og fremme grønne investeringer. Målet er å redusere avskoging betydelig og oppnå null netto karbonutslipp fra skog og endring av arealbruk innen 2021. Et annet viktig mål er å tiltrekke seg grønne investeringer for produksjon av avskogingsfrie varer og tjenester i Peru.

Forrige uke møtte klima- og miljøminister Vidar Helgesen Perus statsminister Fernando Zavala i Lima. De undertegnet da en felleserklæring, der de bekrefter at de står ved løftene fra en avtale som ble inngått med Perus forrige regjering i 2014.   

-Peru er forpliktet til bevaring av skogen. Og det skal være en grønn sysselsetting basert på utvikling av bærekraftige aktiviteter. Vi skal også forbedre livskvaliteten for landbefolkningen, sier statsminister Fernando Zavala.

Langsiktig partner 

Vidar Helgesen forsikret at Norge vil være en langsiktig partner for Peru, og vil i økende grad belønne Peru for redusert avskoging basert på faktiske resultater.

 -Peru har den fjerde største tropiske regnskogen i verden, og spiller en avgjørende rolle i å oppfylle Paris-avtalens klimamål og FNs bærekraftsmål, sa Helgesen.

 Norge har lovet å betale inntil 250 millioner dollar til Peru dersom landet reduserer avskoging og dermed CO2-utslippene. I løpet av de kommende månedene vil Peru etablere et nytt fond som skal forvalte innbetalingene fra Norge for å ta vare på regnskogen i Amazonas.

Avgjørende lederskap

Tyskland, det tredje landet i avtalen, har lovet ca 156 millioner dollar til eksisterende prosjekter innen beskyttelse og bærekraftig forvaltning av Perus skoger.

 -Lederskapet til president Kuczynski og hans regjering vil være avgjørende i Perus bestrebelser på å bekjempe avskoging. Samtidig fremmer den økonomisk vekst og bærekraftig forvaltning av det rike naturmangfoldet, sa Tysklands ambassadør i Peru, Jörg Ranau.