Undertegnet avtale om gasskjøp til Ukraina

I dag undertegnet finansminister Trygve Slagsvold Vedum en avtale som sikrer Ukraina hjelp til gassinnkjøp for to milliarder kroner gjennom vinteren.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og visepresident Jürgen Rigterink i EBRD. Foto: Marte Lerberg Kopstad, UD
Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte visepresident Jürgen Rigterink i Den europeiske utviklingsbanken etter at avtalen om støtte til gasskjøp var undertegnet. Foto: Marte Lerberg Kopstad, UD

Den norske støtten gis gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) og visepresident Jürgen Rigterink signerte avtalen på vegne av banken i Oslo i dag. Norge er den nest største giveren til EBRDs arbeid i Ukraina.

- Nå kommer vinteren for alvor i Ukraina. Russerne har gjort energi til et våpen i krigen og bruker angrep på kritisk infrastruktur som et virkemiddel for å knekke Ukraina. Dette er svært alvorlige brudd på folkeretten og en stor utfordring for det ukrainske folk. Vår støtte til energiforsyning er derfor av stor viktighet for Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

I juli annonserte statsminister Jonas Gahr Støre at regjeringen vil gi ti milliarder kroner til Ukraina i 2022 og 2023. Av dette beløpet er to milliarder kroner avsatt til innkjøp av gass.

– Ukraina har forespurt Norge spesielt om bidrag til innkjøp av gass i vinter. Tidsperspektivet er kritisk, og vi er svært fornøyde med at Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling blir partner for gjennomføring av gassinnkjøpene. Det er viktig at støtten gis gjennom en etablert og internasjonalt anerkjent organisasjon som sikrer at pengene blir brukt effektivt og transparent, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

EBRD har et nært samarbeid med Ukraina og har forpliktet seg til å bidra med en finansiell pakke på tre milliarder euro i 2022-2023 for å hjelpe Ukrainas økonomi til å fungere. Gasskjøpene vil foregå slik at det formelt er det ukrainske statsselskapet Naftogaz som er mottaker av gassen i Ukraina, men i praksis betales europeiske forhåndsgodkjente gassleverandører direkte mot faktura av gassvolumet som leveres.

Les mer om EBRD The EBRD in Ukraine.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og EBRDs visepresident Jürgen Rigterink.  Foto: Celine Lyse Augdal/Finansdepartementet
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum signerte avtalen som sikrer Ukraina hjelp til gassinnkjøp for to milliarder kroner gjennom vinteren. Visepresident Jürgen Rigterink i Den europeiske utviklingsbanken var med på signeringen. Foto: Celine Lyse Augdal/Finansdepartementet