Norge trapper opp innsatsen for sårbare grupper i humanitære kriser

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge øremerker 40 millioner kroner til arbeidet for personer med nedsatt funksjonsevne og til økt innsats mot seksualisert vold. – Enkelte grupper rammes ekstra hardt i krig og konflikt. Fra norsk side vil vi øke innsatsen for å forebygge vold og skader, og for å hjelpe dem som er rammet, sier utenriksminister Børge Brende.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er i front blant internasjonale organisasjoner både i arbeidet mot seksualisert vold og med personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen øker derfor støtten til dette arbeidet med 10 millioner kroner til 40 millioner kroner.

- Personer med nedsatt funksjonsevne har det ekstra vanskelig i områder med krig og krise. Tre av fire personer har problemer med å få nok mat, vann, tak over hodet og helsehjelp. Barn med spesielle behov blir ofte utelatt fra utdanningstilbud. Mangelen på bistand og beskyttelse øker igjen risikoen for å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep, sier utenriksministeren.

Deler av de norske pengene går til ICRCs fond for funksjonshemmede, som blant annet støtter rehabiliteringssentre i 20 lavinntektsland med proteser, rullestoler, fysioterapi og annen nødvendig bistand. ICRC driver også opplæring i å forebygge ulykker med miner og andre våpen.

Når det gjelder seksualisert vold, har ICRC fokus på enkelte særlig utsatte land i 2016, blant annet Syria, DR Kongo, Sør-Sudan og Mali. Organisasjonen jobber med forebygging, helsetjenester og psykososial oppfølging.

- Røde Kors-komiteen er én av våre viktigste partnere i Syria. Støtte til ofre for og forebygging av seksualisert vold er høyt prioritert i norsk humanitær bistand, ikke minst til Syriakrisen der vi øker innsatsen. Organisasjonen har ofte god tilgang til utsatte grupper i vanskelig tilgjengelige områder, sier utenriksministeren.

Norge ga 649 millioner kroner i humanitær støtte til Røde Kors-systemet i fjor.