Østersjørådet møttes for første gang på ni år

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Med krigen i Ukraina som bakteppe har det vært enda viktigere for de gjenværende medlemmene i Østersjørådet å møtes, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksminister Huitfeldt inviterte for første gang på ni år medlemmene av Østersjørådet til et møte. Utenriksministrene og representanter fra Norden, Baltikum samt Tyskland, Polen og EU møttes i Kristiansand for å diskutere situasjonen i Ukraina. Konsekvensene av krigen i Ukraina, samarbeid med Ukraina som er observatørland i Østersjørådet, Russlands uttrekk fra rådet og framtidig regionalt samarbeid. Også behovet for større fart i det grønne skiftet, ungdomssamarbeid og sikkerhet og trygghet for  innbyggerne i regionen sto på agendaen. Møtet fant sted samme år som det er 30 år siden Østersjørådet ble etablert.

Østersjørådets medlemmer ble under møtet enige om en felles erklæring, kalt Kristiansand-erklæringen, som blant annet uttrykker fortsatt støtte til Ukraina, og anerkjennelse av landets forsvar av uavhengighet og frihet og felles verdier som Europa står for.

– Diskusjonene her i Kristiansand har resultert i en felles erklæring fra de 11 medlemmene. Østersjørådet har tjent regionen godt som forum både for politisk dialog og praktisk samarbeid. Situasjonen har endret seg, men samarbeidets verdier og mål består. Vi har bekreftet på nytt at Østersjørådets forhold til Russland og Hviterussland vil forbli brutt inntil samarbeid under folkerettens grunnleggende prinsipper er blitt mulig igjen, sier utenriksminister Huitfeldt.

Du kan lese Kristiansand-erklæringen her.

Østersjørådet (Council of the Baltic Sea States) ble etablert i 1992 etter dansk og tysk initiativ. Ledelsen går på rundgang. Norge og Island grenser ikke til Østersjøen, men har vært likeverdige medlemmer fra starten, sammen med øvrige nordiske og baltiske land, Tyskland, Polen og Russland. EU er også med, representert ved sin utenrikstjeneste EEAS. Fra mars 2022 har Russland vært suspendert fra deltakelse i rådet. I mai meddelte Russland at de trekker seg fra rådet.

Mer informasjon om Østersjørådet og det norske formannskapet her.