Norge gir 47 millioner kroner i bistand til Den sentralafrikanske republikk (SAR)

- Befolkningen i Den sentralafrikanske republikk utsettes for væpnet konflikt, overgrep og humanitær nød. FN og hjelpeorganisasjoner har bare fått inn 30 prosent av midlene til humanitær innsats og Norge bidrar derfor med ytterligere 47 millioner kroner i bistand, sier utenriksminister Børge Brende.

Det norske bidraget blir annonsert på en giverkonferanse i Brussel i dag, der statssekretær Tone Skogen deltar. Bidraget vil gå til humanitær hjelp og langsiktige utviklingstiltak gjennom FN og frivillige organisasjoner.

- Krisen i dette landet havner fort i skyggen av andre, prekære kriser. Det er viktig at det internasjonale samfunnet trapper opp innsatsen, både for å lindre akutt nød og for å bidra til mer langsiktig fredsbygging. Norge er også bekymret for de regionale konsekvensene av denne konflikten, sier Brende.

Borgerkrigen i SAR ble intensivert i 2013 og har ført til mange tusen drepte og rundt 850.000 mennesker på flukt i og utenfor landet. Situasjonen er nå noe bedre, men fortsatt ustabil og konfliktfylt.

- De politiske uenighetene som ligger bak den humanitære krisen må løses, men dette vil ta tid. Fremover er det viktig at den nye regjeringen skaper stabilitet og legger vekt på inkluderende politisk dialog og godt styresett, slik at landets innbyggere kan få tiltro til de nye makthaverne. Videre må det bygges kapasitet slik at innbyggerne kan få grunnleggende tjenester som helse og utdanning, sier Brende.

Til toppen