Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Brende i Somalia. Regjeringen styrker innsatsen i sårbare stater

Utenriksminister Børge Brende besøker i dag som første norske utenriksminister Somalia. Det skjer samtidig som regjeringen legger frem sitt strategiske rammeverk for innsats i sårbare stater.

– Norge har i lang tid vært engasjert for å bidra til stabilisering og fred i Somalia. Landet er et eksempel på hvor krevende det er å skape vekst og utvikling i en situasjon der mange av statsstrukturene har brutt sammen, og hvor viktig det er å arbeide strategisk og innovativt for å oppnå resultater i sårbare stater, sier utenriksminister Børge Brende.

– I Somalia jobber vi langs flere spor og med flere partnere, og innsatsen spenner fra politisk dialog og fred og forsoning, til humanitær støtte, langsiktig bistand og stabiliseringsinnsats. Vi bidrar også til tiltak som gir en umiddelbar bedring i sikkerhetssituasjonen på bakken. I Mogadishu har vi blant annet bidratt til tryggere nabolag gjennom støtte til solcelledrevne gatelys. Rammeverket for innsats i sårbare stater som regjeringen presenterer i dag er en verktøykasse som vil gjøre det lettere å skreddersy norsk innsats til konkrete landsituasjoner. Innsatsen i Somalia er et eksempel på en slik tilnærming, sier utenriksminister Brende.

Følger opp stortingsmeldinger

I de nye stortingsmeldingene om veivalg i sikkerhetspolitikken og norsk utviklingspolitikk tar regjeringen en rekke grep for å styrke innsatsen i sårbare stater. Økt migrasjon og flere humanitære kriser som følge av terror, konflikt og klimaendringer har økt oppmerksomheten om disse landene. Krig og terror er katastrofalt for de som rammes direkte, og skaper også sikkerhetspolitiske utfordringer på tvers av landegrenser og regioner.

Det nye rammeverket for innsats i sårbare stater samler utenriks- og utviklingspolitiske virkemidler som inngår i de to stortingsmeldingene. Dette gir en mer helhetlig tilnærming, sikrer verktøy tilpasset dagens utfordringer og bidrar til å øke kunnskapen om virkemidlene som står til rådighet. Målet for innsatsen er å sette stater og regionale aktører i stand til selv å ivareta egen sikkerhet og velferd.

– Erfaringene fra land som Afghanistan og Sør-Sudan har vist oss at vi må arbeide på en annen måte i sårbare stater, enn i mer stabile land. Vi må spisse egen innsats og jobbe for økt internasjonal koordinering. Vi må fokusere mer på forebygging, og mer på koblingen mellom humanitær og langsiktig bistand. Og vi må sørge for samspill mellom virkemidler som politisk dialog, bistand og militær innsats. Det er høyere risiko forbundet med innsats i sårbare stater, men vi vet at det å la være kan utgjøre en enda større risiko. I Somalia anslås hele 70 prosent av befolkningen å være under tretti år. Stabilisering og jobbskaping vil være avgjørende for å gi dem en trygg fremtid og sikre regional stabilitet, sier utenriksminister Brende.

- Samtalene jeg har hatt med president Farmajo og statsminister Khaire i Mogadishu i dag bekrefter at den nye regjeringen er innstilt på å styrke innsatsen for å skape en mer stabil fremtid for landet. Vi drøftet sikkerhetssituasjonen, AUs fredsoperasjon og kampen mot Al Shabaab, samt behovet for politisk reform og økt økonomisk utvikling. Det er avgjørende at myndighetene makter å bygge tillit i en befolkning som har levd så lenge med konflikt, og at de i større grad blir i stand til å levere grunnleggende tjenester. Dette er viktige innsatsområder i det bilaterale samarbeidet. Vi gir også betydelig humanitær støtte til Somalia, og den alvorlige tørken som har ført til at hele seks millioner somaliere trenger matvarebistand var et viktig tema i samtalene, sier utenriksminister Brende.

Bidrag til langsiktig stabilitet

Regjeringen har varslet opprettelse av ambassader i Mali og Tunisia som en del av den økte satsingen på sårbare stater. Styrket fred- og forsoningsinnsats, økt samarbeid med regionale aktører, støtte til mer effektive FN-operasjoner og innsats for å bekjempe voldelig ekstremisme og organisert kriminalitet er blant virkemidlene i rammeverket. Langsiktig bistand med vekt på jobbskaping, helse, utdanning, energi og klima står sentralt, og humanitær og langsiktig bistand vil i større grad ses i sammenheng. Fremme av menneskerettighetene, godt styresett og rettsstat er avgjørende for å bidra til langsiktig stabilitet, og vil være en viktig del av innsatsen.

Les det strategiske rammeverket (i pdf).

Til toppen