Strategisk rammeverk for norsk innsats i sårbare stater og regioner

Regjeringen vil styrke innsatsen for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i sårbare stater og regioner. Med dette strategiske rammeverket vil regjeringen forsterke den samlede norske innsatsen og øke kunnskapen om de virkemidlene vi har til rådighet. Rammeverket vil oppdateres etter hvert som vi gjør oss nye erfaringer.

Les det strategiske rammeverket her (i pdf).