Norge øker støtten til seksualitetsundervisning i utviklingsland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jenter og gutter trenger kunnskap om kropp, samliv, helse og rettigheter for å ta gode valg og skape positive relasjoner. Derfor styrker vi innsatsen for helhetlig seksualitetsundervisning i utviklingsland med 75 millioner kroner, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

75 millioner kroner skal fordeles over perioden 2019-2021 og går til å styrke arbeidet med helhetlig seksualitetsundervisning gjennom FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (Unesco). Midlene skal gå til Unescos globale arbeid på feltet og fremme seksualitetsundervisning i skolen i fire prioriterte land: Mali, Burkina Faso, Niger og Sør-Sudan.

Samarbeidsavtalen undertegnes i dag under Unescos generalkonferanse i Paris. Avtalen signeres av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, som er ansvarlig for Norges Unesco-samarbeid. Generaldirektør Audrey Azoulay vil undertegne avtalen på vegne av Unesco.

- Med støtten til Unesco vil vi bidra til å nå bærekraftsmålene om god helse, likestilling og god utdanning for alle. Helhetlig seksualitetsundervisning kan blant annet bidra til at flere barn og ungdom fullfører skolegangen. Håpet på sikt er at flere også tar høyere utdanning. Jeg er glad for at Norge bidrar til å styrke Unescos arbeid og lederskap på dette viktige området, sier Nybø.

- Å sikre helhetlig seksualitetsundervisning er viktig for å styrke unges kunnskap om kropp, relasjoner, rettigheter og seksuell helse. Seksualitetsundervisning kan bidra til å fjerne stigma i forbindelse med menstruasjon, samt til å forebygge uplanlagte graviditeter, abort og seksuelt overførbare sykdommer, som Hiv, sier utviklingsminister Ulstein.

Slik undervisning kan også bidra til bedre likestilling og til å skape et inkluderende læringsmiljø med positive følger for jenters skolegang. Regjeringen er derfor opptatt av at seksualitetsundervisning inkluderes i pensum i barne- og ungdomsskolen, og at undervisningen gjøres tilgjengelig også for barn og unge som ikke går på skole. Det skal legges vekt på at sårbare grupper, som barn og unge med funksjonsnedsettelse, får delta i seksualitetsundervisning.