Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 25

Her er eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 25, 2015.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 15. juni
Kl. 11.45: Utanriksministeren møter generalsekretæren i Asean, Le Luong Minh. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 12.30: Utanriksminister Brende er vert for ein lunsj med Kosovo sin utanriksminister, Hashim Thaçi. Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 19.30 Utanriksminister Brende er vert for ein middag med Jordan sin utanriksminister, Nasser Judeh. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 16. juni
Kl. 08.00: Utanriksminister Brende møter utanriksministeren i Indonesia, Retno Marsudi. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 16. og onsdag 17. juni
Utanriksminister Brende deltek på Oslo Forum 2015, som er ein årleg samling for fredsmeklarar og andre aktørar frå fredsprosessar og konfliktløysing over heile verda. Sjå eiga pressemelding. Stad: Losby Gods

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

Fredag 19. juni
Kl. 08.30: Utanriksminister Brende deltek på generalforsamlinga i Norfund. Stad: Norfund, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 10.00: Utanriksminister Brende møter administrerande direktør Håkon Haugli, Abelia. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statsråd Vidar Helgesen

Måndag 15. juni
Kl. 12.30: Statsråd Helgesen møter Tibor Navracsics, kommissær for utdanning, kultur, ungdom og idrett. Stad: Berlaymont, Brussel.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Lars-Erik Hauge +32 494 535 820.

Kl. 13.00:  Statsråd Helgesen held opningsinnlegget på eit seminar om forsking, innovasjon og romteknologi i Nordområda. Seminaret er i regi av den norske EU-delegasjonen i samarbeid med Forskingsrådet, Norsk romsenter og Nord-Norges Europa-kontor. Stad: Norges Hus, Rue Archimède 17, Brussel.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Lars-Erik Hauge +32 494 535 820.

Kl. 16.00: Statsråd Helgesen held innlegg under eit Efta-seminar om den indre marknaden som motor for vekst i Europa. Her deltek også den tyske kristelegdemokraten Andreas Schwab frå Europaparlamentet med innlegg. Stad: Efta-sekretariatet, Brussel.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Lars-Erik Hauge +32 494 535 820.

Tirsdag 16. juni
Kl. 19.30: Statsråd Helgesen deltar på opningsmiddagen under Oslo Forum 2015. Stad: Losby Gods.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Onsdag 17. juni
Kl. 09.00: Statsråd Helgesen deltar i ein rundebordsdiskusjon under Statoil – Nupi sitt forum om europeisk energitryggleik. Tema er politikkutviklinga i EU på dette feltet. I panelet sit også Anne-Marie le Gloannec frå Sciences Po og John Knight frå Statoil. Stad: Nupi.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, 957 85 536

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Tysdag 16. juni
Statssekretær Pedersen deltek på Oslo Forum. Sjå eiga pressemelding om Oslo Forum. Stad: Losby Gods.

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

Onsdag 17. – torsdag 18. juni
Statssekretær Pedersen er i Genève, kor han mellom anna deltek på Ecosoc sitt møte om humanitære spørsmål. Sjå eiga pressemelding. Stad: Genève, Sveits

Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752.

Statssekretær Hans Brattskar

Måndag 15. juni
Kl. 13.00: Statssekretær Brattskar møter mellom anna biskop Emmanuel Edeh og stiftelsen Dialog for fred. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 14.30: Statssekretær Brattskar deltek på ein rundebordskonferanse om klima og miljøutfordringar i Iran saman med visepresident og miljøminister i Iran, Masoumeh Ebtekar, i regi av forskingsstiftelsen Cicero. Stad: Oslo (Forskningsparken)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 16. juni
Statssekretær Brattskar held eit innlegg på opninga av eit forskingssenter for utdanning («Centre for Research for Equitable Access and Learning»). Stad: Cambridge, England

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 18. juni
Kl. 10.30: Statssekretær Brattskar møter Caritas. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 19. juni
Kl. 10.00: Statssekretær Brattskar møter den nye generalsekretæren i Leger uten grenser, Erwin Vant Land. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Morten Høglund

Måndag 15. juni
Kl. 12.30: Statssekretær Høglund er vert for ein lunsj med generalsekretæren i Asean, Le Luong Minh. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 14.00: Statssekretær Høglund deltek på eit seminar om Asean i regi av Nupi. Stad: Oslo (Nupi)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 16. juni
Statssekretær Høglund deltek på et gjevarmøte for Sør-Sudan. Stad: Genève, Sveits

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 17. juni
Kl. 11.30: Statssekretær Høglund deltek på Arthur Svensson-seminaret om faglege rettar i Bahrain. Stad: Oslo Kongressenter, Folkets Hus

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 18. juni
Kl. 08.30 Statssekretær Høglund deltek på seminar om handel og investeringar i Mexico. Stad: Henie Onstad Kunstsenter, Bærum

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Ingvild Næss Stub

Mandag 15. juni
Kl. 12.15: Statssekretær Stub held ei innleiing for NHO Mat og Drikke sitt næringspolitiske utval. Stad: NHO, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 18.- fredag 19. juni
Statssekretær Stub deltek på konferansen "Georgia's European Way". Konferansen tek for seg utfallet av Riga-toppmøtet i EU sitt austlege partnarskap (EaP) og oppfølginga av Georgia sin assosierings- og frihandelsavtale med EU. I tillegg vil Stub ha møte med representantar frå Georgia og fleire andre europeiske land, og vitje eit vannkraftprosjekt til norske Clean Energy Group. Stad: Batumi, Georgia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen