Presenterer Norges rapport om bærekraftsmål i FN

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Norge er opptatt av høy omdreining og synlige resultater i arbeidet med oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. Derfor ønsker vi å være blant de første som rapporterer til FN om Norges oppfølging av bærekraftsmålene nasjonalt og internasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg presenterer Norges rapport om bærekraftsmål, i FN-bygningen i New York 19. juli 2016. (Foto: Statsministerens kontor).

Denne uken deltar Solberg på FNs Høynivåforum for bærekraftig utvikling i New York, og i dag presenterte hun Norges rapport om oppfølgingen av FNs bærekraftsmål.

- Ved å være tidlig ute bidrar Norge til å styrke eierskap, både hjemme og ute, til den nye agendaen for utryddelse av ekstrem fattigdom gjennom bærekraftig utvikling innen 2030. Dermed støtter vi FN og Generalsekretærens arbeid for å komme tidlig i gang med gjennomføringen globalt, sier Solberg. Hun er leder for FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftsmålene sammen med Ghanas president John Mahama.

FNs medlemsland vedtok i fjor høst 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Det er avgjørende at de 17 bærekraftsmålene følges opp i hvert enkelt land. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng: Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal utjevnes. Klimaendringene skal bremses.

Bærekraftsmålene gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling. Norges rapport omtaler politikk, partnerskap og planer for oppfølging, både nasjonalt og internasjonalt, på alle 17 målområder. Samtlige departementer har bidratt til utarbeidelse av rapporten. Sivilt samfunn, næringsliv, akademia og Sametinget har også gitt innspill.

- En felles innsats for å nå målene må til, men det er en krevende oppgave som forener utenrikspolitikk og innenrikspolitikk. Bærekraftsmålene gjelder for alle land. Vi skal bidra internasjonalt, samtidig som vi også har nasjonale oppgaver å ta tak i for å oppfylle målene. Arbeidet kan ikke bare være myndighetsstyrt. Alle relevante aktører må bidra. Privat næringsliv og ulike organisasjoner har en viktig rolle hvis vi skal lykkes, sier statsminister Erna Solberg.

Bærekraftsmålene erstatter tusenårsmålene som ble vedtatt i år 2000. Tusenårsmålene var en suksess og mobiliserte til felles innsats mot fattigdom og for utvikling. Ekstrem fattigdom har blitt halvert. Ni av ti barn går nå på skole. Millioner av malaria- og hiv/aids-relaterte dødsfall har blitt avverget. Flere av tusenårsmålene har blitt videreført i bærekraftsmålene.

  • Les statsministerens presentasjon her.
  • Les FNs bærekraftsmål her.
  • Les om Norges oppfølging av bærekraftsmålene her.