Merk: Nytt oppmøtested og streaming

Pressebrief om smittesituasjonen etter møte med kommunene torsdag 4. november kl. 18.00

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har invitert alle landets kommuner til dialog i ettermiddag der temaet er koronasituasjonen og lokale smitteutbrudd. Pressen inviteres til kort pressebrief kl. 18.00, dette blir også streamet. Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg vil også være til stede.

Nett-tv Pressebrief om smittesituasjonen

Se sendingen her

Se sendingen her

Sted: Foajeen i R6, Regjeringskvartalet, Teatergata 9

Oppmøtetid: Oppmøte for pressen kl. 17.45. Ta med gyldig pressekort og gyldig ID.

Det er ikke nødvendig med påmelding på forhånd.

Pressekontakt:

For helse- og omsorgsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Trude Bakke, 948 49 749 

Om sendingen:

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette kan en nå på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgnde embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/wb4ddwkl/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre smittespredning
Departementene har innført egne tiltak for å hindre smittespredning. Vi ber derfor redaksjonene avgrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern