Merk: Nytt oppmøtested og streaming

Pressebrief om smittesituasjonen etter møte med kommunene torsdag 4. november kl. 18.00

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har invitert alle landets kommuner til dialog i ettermiddag der temaet er koronasituasjonen og lokale smitteutbrudd. Pressen inviteres til kort pressebrief kl. 18.00, dette blir også streamet. Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg vil også være til stede.

Nett-tv Pressebrief om smittesituasjonen

Se sendingen her

Se sendingen her

Sted: Foajeen i R6, Regjeringskvartalet, Teatergata 9

Oppmøtetid: Oppmøte for pressen kl. 17.45. Ta med gyldig pressekort og gyldig ID.

Det er ikke nødvendig med påmelding på forhånd.

Pressekontakt:

For helse- og omsorgsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Trude Bakke, 948 49 749 

Om sendingen:

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette kan en nå på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgnde embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/wb4ddwkl/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre smittespredning
Departementene har innført egne tiltak for å hindre smittespredning. Vi ber derfor redaksjonene avgrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern