Presseinvitasjon

Nøkkeloverrekkelse i Justis- og beredskapsdepartementet

Grete Faremo overleverer nøkkelen til sin etterfølgar, Anders Anundsen, kl 1400 i dag.

Grete Faremo overleverer nøkkelen til sin etterfølgar, Anders Anundsen, kl 1400 i dag.

Stad: Gullhaug Torg 4 a.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Trond Øvstedal, 975 29 556.

Pressa bes være ute i god tid.

Til toppen