Presseinvitasjon: OCED overleverer rapport om norsk miljøpolitikk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mottar en gjennomgang av norsk klima- og miljøpolitikk fra organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Det er fjerde gangen OECD utarbeider en gjennomgang av norsk klima- og miljøpolitikk. Forrige rapport kom tilbake i 2011.

I årets rapport vurderer OECD norske prestasjoner på miljøfeltet, og kommer med anbefalinger for hvordan Norge kan forbedre innsatsen på området. Rapporten spenner fra vurdering av effektiv bruk av energi og naturressurser, gjennomgang av miljølovverk og håndhevelse av dette til integrering av miljøhensyn i norsk økonomi gjennom bruk av skatter og andre økonomiske virkemidler. I tillegg har Norge valgt et spesialtema om gjennomgang av bærekraftig arealforvaltning.

Når: Klokken 10.00-13.00 fredag 22. april 2022

Hvor: Auditoriet i regjeringskvartalet (R5) i Akersgata 59, Oslo.

Strømmes direkte:
Du kan også følge konferansen direkte på regjeringen.no/epr-norway og Facebook – og opptak er tilgjengelig i etterkant.

Praktisk informasjon for media

Journalister som ønsker å delta på seminaret, kan melde seg på ved å sende navn, media, telefonnummer og e-post til marit.hverven@kld.dep.no innen kl. 14 torsdag 21. april.

Husk å ta med bilde-ID (førerkort, ID-kort eller pass). Sekker og annet utstyr må skannes før innslipp. Husk oppmøte i god tid.

Journalister som ønsker tilgang til rapporten under embargo eller annen informasjon fra OECD, oppfordres til å ta kontakt med Cathrine Bremer i OECDs Media Office.

Pressekontakter:

KLD: Marit Hverven, +47 99 79 11 99, marit.hverven@kld.dep.no

OCED: Cathrine Bremer, +33 1 45 24 80 97, catherine.bremer@oecd.org