Presseinvitasjon: Orientering om regjeringens sak til Stortinget om ulv

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen orienterer om regjeringens sak til Stortinget om ulv.

  • om dagens hjemmel for felling av ulv, oppfølging av Stortingets vedtak 31. januar 2017
  • forslag til endring i naturmangfoldloven

Sted: Klima- og miljødepartementet, Kongens gt. 20

Tid: Fredag 3. mars, kl. 13:00

Adgang bare for journalister med pressekort

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef i Klima- og miljødepartementet, Jon Berg, tlf 90569495

Til toppen