Presseinvitasjon Overlevering av NOU om historiske pensjonskostnader

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I april 2015 satte regjeringen ned et ekspertutvalg som skulle vurdere hvorvidt staten bør dekke deler av pensjonskostnadene til ideelle organisasjoner som har levert helse- og sosialtjenester til staten.

Utvalgsleder Dr. philos. Jon M. Hippe vil mandag presentere utvalgets konklusjoner og Kulturminsteren vil på vegne av regjeringen motta rapporten. 

Pressen inviteres til å være tilstede under overleveringen.  

Tid: Mandag 15. august Kl 12.00

Sted: Kulturdepartementets lokaler i Akersgata 59