Presseinvitasjon

Styrker innsatsen mot nettrelaterte overgrep mot barn

Regjeringen presenterer søndag i Kristiansand den første nasjonale strategien for å bekjempe internettrelaterte overgrep mot barn.

Altfor mange barn utsettes for overgrep. Mange av disse skjer på nett. Koronapandemien har forsterket risikoen. De siste ti årene har det vært en dramatisk økning i rapporterte overgrep mot barn.

Bekjempelse av overgrep mot barn og unge har vært en av regjeringens viktigste prioriteringer de siste årene. Åtte departementer står bak 30 tiltak for samordnet innsats.

Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Monica Mæland og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad presenterer strategien «Forebygging og bekjempelse av internettrelaterte overgrep mot barn. Nasjonal strategi for samordnet innsats (2021-2025)».

Når: Søndag 15. august kl. 12.30 – 13:30
Hvor: Kristiansand politihus, Tollbodgata 45

Pressekontakt for statsministeren: Statssekretær Peder Egseth 922 41 857, Peder-Weidemann.Egseth@smk.dep.no

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren: Kommunikasjonssjef Trude Larstad 936 67 742, trude.larstad@jd.dep.no

Pressekontakt for barne- og familieministeren: Kommunikasjonssjef Line Torvik: 992 18 321, line.torvik@bfd.dep.no

Pressevakt ved stab for kommunikasjon ved Agder politidistrikt, der strategien skal legges frem, kan kontaktes for praktiske spørsmål. Telefon: 488 95 807, agder.kommunikasjon@politiet.no