Presseinvitasjon: Tildeling av første OPS-kontrakt på 10 år - rv 3/rv 25 Løten-Elverum

Torsdag 15. mars kl. 11.00 vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunngjere kven som er tildelt den første kontrakten for Offentlig-privat samarbeid (OPS) på ti år. Kontrakten gjeld rv 3/rv 25 Løten- Elverum og inneheld bygging av vegen samt drift og vedlikehald i 20 år.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og entreprenøren som er tildelt kontrakten deltek òg på offentleggjeringa, der mellom anna pris, byggjetid og tidspunkt for oppstart blir kjent.

Sted: Samferdselsdepartementet R5, Akersgata 59, Oslo
Tid: Torsdag 15. mars kl. 11.00

Dei som ønsker å delta på offentleggjeringa, må melde seg på til bis@sd.dep.no.

Pressekontakt: Susanne Moen Stephansen: 48032792 – sms@sd.dep.no

Til toppen