Presseinvitasjon: Statsråd Mæland i Harstad for innspillsmøte om beredskap

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) besøker Harstad i morgen, fredag 18. september, for et innspillsmøte i Harstad om beredskap i nord i forbindelse med regjeringens kommende nordområdemelding.

Stortingsmeldingen legges fram senere i høst, og i arbeidet med meldingen er det blitt arrangert en rekke innspillsmøter.

Denne uka er også statsministeren og ti andre statsråder på reiser i Nord-Norge for å få de siste innspillene til nordområdemelding

Statsråd Mæland skal på møtet fredag få innspill fra en rekke aktører, blant dem Fylkesmannen, kommunen, Kystvakta og politiet.

 – For å lage en god nordområdepolitikk må vi lytte til de som kjenner utfordringen på kroppen. Jeg ser frem til å høre innspillene fra sentrale beredskapsaktører her i nord. Med lange avstander, spredte ressurser og et krevende klima er det avgjørende at vi i nordområdene klarer å bruke og styre de ressursene vi har best mulig og drive godt samvirke, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det er svært begrenset plass til presse på innspillsmøtet på grunn av smittevernstiltak som følge av korona. Interesserte best ta kontakt med:

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik, mobil 402 32 454.

Politiske rådgiver Kristoffer Aardal Hanssen er også med statsråden til Harstad, mobil 454 29 730.

Sted og tid: på Scandic Grand i Harstad fredag 18. september klokka 13:30 – 15:00.