Presseinvitasjon: Ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen lanserer regjeringens handlingsplan Retten til å bestemme over eget liv (2017-2020) i morgen.

Tid: Onsdag 8. mars kl 0945-1200 Sted: Røde Kors konferansesenter,             Hausmannsgate 7

Nett-tv Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Se sendingen her

Se sendingen her

Program

Kl. 09.45          Jeaninne Maasika Lukua – Slam poesi

Kl. 09.55          Moderator Raheela Chaudhry ønsker velkommen

Kl. 10.00          Paneldebatt mellom Anne-Marte Stifjell fra Røde-Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Sofia N. Srour fra «de skamløse jentene», Nasim Karim, forfatter av boka Izzat, og Saynab Mohamud Mikalsen SEIF-Tromsø og aktiv i kampen mot kjønnslemlestelse.

Kl 10.35          Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen lanserer ny handlingsplan

Kl. 10.45          Pause.

Kl. 11.10          Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedepartementet presenterer siste tallene for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kl. 11.20          Hilde Lidén og Anja Bredal, forskere fra Institutt for samfunnsforskning og NOVA, lanserer sluttrapporten «Fra særtiltak til ordinær innsats» om resultatene etter 20 års innsats mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.  

Kl 11.35           Innlegg ved forsker Inger-Lise Lien og forsker Ragnhild Elise Johansen, NKTVS.

Kl. 11.45          Libe Rieber Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, overtar stafettpinnen fra regjeringen, og skal koordinere den nye planen neste fire årene 

#bestemmeoveregetliv

Kontaktpersoner:

For statsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen, tlf. 951 05 064 For finansministeren: Politisk rådgiver Julia Sanna Maria Brännström Nordtug 464 28 102
For Justisdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry, 91883568

 

 

 

Til toppen