Koronasituasjonen: Pressekonferanse med statsrådene Mæland, Bollestad og Høie

Dette innholdet er mer enn 9 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Media inviteres til den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen, i dag med justis- og beredskapsministeren, landbruks- og matministeren og helse- og omsorgsministeren.

Nett-tv Pressekonferanse med statsrådene Mæland, Bollestad og Høie

Se sendingen her

Se sendingen her

Fagdirektør Frode Forland fra Folkehelseinstituttet og fungerende assisterende direktører i Helsedirektoratet, Linda Granlund og Espen Nakstad, vil også være til stede.

Tid og sted: Mandag 23. mars kl 16.00 i Auditoriet i R5, Akersgata 59.

Oppmøtetid: Kl 1545.

Pressekonferansen overføres direkte på regjeringen.no.

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange, 481 61 227.

Pressekontakt for helse- og omsorgsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Andreas Keus, 950 72 023. 

Pressekontakt for landbruks- og matministeren: Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, 481 40 477.

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no 


Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset blant befolkningen. Departementene og SMK har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Ved oppmøte større enn lokalenes reduserte kapasitet grunnet helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern, kan presse bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern