Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 5, 2014

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 5, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 28. januar
Utanriksminister Brende deltek på toppmøtet til Den afrikanske union (AU). Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Addis Abeba, Etiopia

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Torsdag 30. januar
Kl. 20.00: Utanriksminister Brende er vert for ein middag for leiaren for Verdas matvareprogram (WFP), Ertharin Cousin. Stad: Parkveien 45

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, 901 92 920

Fredag 31. januar
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende held innlegg på eit ope møte om humanitære kriser saman med leiaren for Verdas matvareprogram (WFP), Ertharin Cousin. Eigen priv. til red. følgjer. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, 901 92 920

Fredag 31. januar - 2. februar
Utanriksminister Brende deltek på "Munich Security Conference". Eigen priv. til red. følgjer. Stad: München, Tyskland

Pressekontakt: Underdirektør Frode O. Andersen, 917 22 022

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Tysdag 28. januar
Kl. 08.00: Statssekretær Pedersen innleier på Civitas frukostmøte om Russland. Stad: Cafe Christiania, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kristin Enstad, 482 68 835

Torsdag 30. januar
Statssekretær Pedersen besøkjer Natos hovedkvarter i Brussel for politiske samtalar. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Underdirektør Frode O. Andersen, 917 22 022

Fredag 31. januar
Kl. 10.00: Statssekretær Pedersen møter representantar frå "The Kofi Annan International Peacekeeping Training Center" (KAIPTC). Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Kristin Enstad, 482 68 835

Statssekretær Hans Brattskar

Måndag 27. januar
Kl. 11.00: Statssekretær Brattskar møter Sidsel E. Aas, dagleg leiar for Rorg-samarbeidet (samarbeidet med rammeavtaleorganisasjonar). Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, 901 92 920

Kl. 11.30: Statssekretær Brattskar møter Alice Albright, administrerande direktør for Globalt partnarskap for utdanning. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, 901 92 920

Onsdag 29. januar
Kl. 09.00: Statssekretær Brattskar innleier på konferansen "Fattigdomsbekjempelse sett i et kvinneperspektiv". Stad: Røde Kors konferansesenter, Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, 901 92 920

Torsdag 30. januar
Kl. 16.00: Statssekretær Brattskar held ei innleiing i samband med seminaret «Tid for utvikling» i regi av Redd Barna. Stad: Café Christiania, Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef (utvikling) Astrid Versto, 901 92 920

Fredag 31. januar
Kl. 14.30: Statssekretær Brattskar møter Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Noreg. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl, 922 84 752

Statssekretær Morten Høglund

Måndag 27. januar
Kl. 13.00: Statssekretær Høglund møter norske frivillige organisasjonar for å diskutere neste plenumsmøte i Kompakt (regjeringas konsultasjonsorgan for næringslivets samfunnsansvar). Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Svein Atle Michelsen, 971 07 379

Torsdag 30. januar
Kl. 11.30: Statssekretær Høglund møter Trude Gomnær Ugelstad, leiar av Norwegian Crafts. Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Statssekretær Høglund deltek på eit seminar om kulturens plass i utanrikspolitikken - i regi av Stiftinga Danse- og teatersentrum (DTS). Stad: Voksenåsen, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Stub

Tysdag 28. - onsdag 29. januar
Statssekretær Stub besøkjer Island for bilaterale samtalar. Stad: Reykjavik

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Torsdag 30. januar
Kl. 10.00: Statssekretær Stub møter statssekretær Gergely Pröhle frå Ungarn for bilaterale samtalar. Stad: UD

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 08 314

Til toppen