Prosedyre for nominasjon av norske dommere til Den internasjonale straffedomstolen (ICC)

Utenriksdepartementet har vedtatt en prosedyre for nominasjon av norske dommere til Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Prosedyren vil sikre en åpen og forutsigbar nominasjonsprosess og legge til rette for at kvalifiserte kandidater kan melde sin interesse.

Prosedyren er basert på den tilsvarende prosedyren for valg av norsk kandidat til stillingen som dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Siden Norge ved ICC verken har plikt til å nominere kandidater eller et fast sete for en norsk dommer, avviker prosedyren på enkelte punkter fra den som gjelder for valg av norsk kandidat til EMD.

Et forslag til nominasjonsprosedyre ble sendt på høring 22. juni 2020. Alle høringsinstansene som har uttalt seg, støtter forslaget.

Prosedyren kan leses her (pdf).