Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prøver ut fremtidens helse- og omsorgstjeneste

Folk trenger bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester der de bor. Nå starter regjeringen forsøk med primærhelseteam, som kan blir fremtidens måte å arbeide på.

- Kommunene har helse- og omsorgstjenester som ofte er gode hver for seg. Men mange pasienter og brukere opplever at tjenestene ikke henger sammen, og at behandlingen blir stykkevis og delt. Derfor vil vi nå prøve ut nye måter å jobbe på, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Primærhelseteam er en tverrfaglig gruppe som skal arbeide sammen for å gi helse- og omsorgstjenester til innbyggerne på fastlegens liste. Kjernen i teamet skal bestå av fastlege sammen med sykepleier og helsesekretær. Teamet skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ressurser. Pasienten skal få tettere oppfølging, for eksempel ved hjemmebesøk.

- I mange land utfører sykepleiere og andre fagfolk oppgaver som står på fastlegens arbeidsliste i Norge. Det er på tide at vi tenker nytt om dette her i landet også. Sykepleiere kan følge opp pasienter med kronisk sykdommer slik at fastlegene får brukt mer tid til behandling. Dette er fremtidens helse- og omsorgstjeneste! Kommunene og bydelene som vil være med i denne spennende piloten fortjener ros for å tenke nytt, sier Bent Høie.

- Det er viktig å teste ut ordninger som kan gi kronikere og andre pasienter med særskilte behov, bedre hjelp og oppfølging, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen. 

Norsk Sykepleierforbunds leder Eli Gunhild By er glad for at pilotene nå kommer i gang. – NSF mener primærhelseteam er et riktig grep for å utvikle de kommunale tjenestene. Teamene skal bidra til et tettere samarbeid mellom leger og sykepleiere i kommunene, særlig knyttet til kronisk syke og eldre, sier By.

Åtte kommuner og tre bydeler er valgt til å delta i piloten: Seljord, Ørskog, Flora, Malvik, Kristiansand, Ringsaker, Eid, Rana og Oslo med bydelene Alna, Nordstrand og Sagene. Piloten starter våren 2018 og vil vare i tre år. Helsedirektoratet vil ha ansvar for å følge opp ordningen. Det er i statsbudsjettet foreslått å bevilge 55 millioner til forsøket.  

Til toppen