Raskere bosetting av flyktninger - ekstratilskudd også i 2017

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil gi et ekstratilskudd til kommunene på nesten 320 millioner kroner også i 2017, for å få til raskere bosetting av flyktninger.

– Målet er at de som blir bosatt raskere skal komme i arbeid og bli skattebetalere. De fleste ønsker å komme seg i jobb og bli integrert, og da må vi hjelpe kommunene med å legge til rette for det, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Selv om kommunene har økt bosettingen av flyktninger de siste årene, må bosettingen økes ytterligere på grunn av de store ankomstene av asylsøkere i 2015. Det er særlig utfordrende å få bosatt enslige mindreårige.

I 2015 og 2016 har regjeringen hatt en ordning med et generelt ekstratilskudd til kommunene ved bosetting av flyktninger. I 2016 får også kommuner ekstratilskudd på 100 000 kroner per bosatte enslige mindreårige.

– Regjeringen foreslår å gi ekstratilskudd til bosettingskommuner også i 2017, både et generelt og et for enslige mindreårige, sier Listhaug. Videreføringen av ekstratilskuddene er et midlertidig tiltak i 2017 for bosetting av det store antall flyktninger som kom til Norge høsten 2015.

Regjeringen varsler  videreføringen av ekstratilskuddene i kommuneproposisjonen for 2017 og i melding til Stortinget Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. Videreføringen av ekstratilskuddene varsles allerede nå for at kommunene skal kunne ta hensyn til dette i sine budsjettprosesser for 2017.

– Både regjeringen og KS mener at en videreføring av ekstratilskuddene er et riktig og viktig grep, og at ekstratilskuddene vil bidra til å øke bosettingen ytterligere i 2017, sier Listhaug. Samtidig må vi se dette grepet i sammenheng med tiltakene regjeringen har lagt frem for å begrense ankomstene av flere asylsøkere.