Raskere vei inn i arbeidslivet for flyktninger

– Vi skal målrette innsatsen slik at flyktninger raskere kan få en fot innenfor i arbeidslivet, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun åpnet den nordiske konferansen om integrering av flyktninger i arbeidslivet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på talerstolen under den nordiske konferansen om integrering av flyktninger i arbeidslivet
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie holdt åpningsinnlegget på den nordiske konferansen om integrering av flyktninger i arbeidslivet Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

For personer som har flyktet fra sine hjemland for å søke beskyttelse i andre land, er det viktig å få til god integrering og forhindre utenforskap. 

Tidlig kartlegging

– Flyktningenes kompetanse må kartlegges tidlig, slik at deres ressurser raskere kan benyttes i arbeidsmarkedet. Kompetanse er ferskvare, den må utøves og videreutvikles for ikke å forringes!, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Skal man lykkes med å få flere raskere i arbeid, må også arbeidslivet åpne dørene og gir flyktningene en sjanse. Arbeidslivets parter er viktige samarbeidsparter i dette arbeidet. 

Deler nordiske erfaringer

Målet med den nordiske konferansen om integrering av flyktninger i arbeidslivet er å formidle kunnskap og utveksle erfaringer om hvilke strategier og tiltak som er effektive for å få til en bedre integrering av flyktninger i arbeidslivet.

  • Hvilke felles utfordringer står Norden overfor?
  • Hvilke tiltak er effektive for å møte dem?
  • Hvor finner vi flaskehalsene, og hvordan legge til rette for samarbeid og innsats som kan bidra til høyere arbeidsdeltakelse og bedre integrering?

Åpningsinnlegg 

Les statsrådens åpningsinnlegg på den nordiske konferansen om integrering av flyktninger i arbeidslivet.

Til toppen