Nytt regelverk om bedre forbrukerinformasjon om alkoholholdige drikker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. november 2015 ble det enklere for forbrukere å få nøktern informasjon om alkoholholdige drikker i kanaler som forbrukeren selv oppsøker.

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 31. august 2015 endringer i alkoholforskriftens bestemmelser om alkoholreklame. Endringene åpner for at produsenter og grossister kan gi nøktern informasjon, herunder bilder, om produktene på sine hjemmesider, samt på arrangementer som messer, omvisninger og kurs. Det åpnes også for produktbilder i Vinmonopolets nettbutikk. Disse endringene trer i kraft 1. november 2015.

– Jeg er glad for at disse endringene nå trer i kraft, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – Denne moderniseringen av regelverket, vil gjøre det enklere for forbrukerne å finne informasjon om alkoholprodukter, samtidig som produsentene kan få informert om sine produkter, sier Listhaug.

Forbudet mot alkoholreklame er et viktig alkoholpolitisk virkemiddel, og det er et mål å opprettholde et strengt og effektivt reklameforbud. Samtidig har samfunnsutviklingen og praktiseringen av reklameforbudet ført til et behov for å foreta visse presiseringer av og justeringer i forbudet. Endringene presiserer derfor også hvilken informasjon salgs- og skjenkesteder kan gi om den alkoholholdige drikken de selger og rydder opp i regelverket i forhold til etablert praksis.

Det blir enklere for bransjen å forholde seg til regelverket gjennom klarere rammer for hva som er tillatt og ikke. Tilpasning til den teknologiske utviklingen og å imøtekomme forbrukernes behov og forventninger til faktainformasjon om alkoholholdig drikk er også en målsetning bak endringene.

Dette gir forbrukerne som ønsker faktainformasjon om alkoholholdig drikk bedre mulighet for å finne denne informasjonen. En viktig forutsetning som ligger til grunn er at informasjonen kun kan gis i kommunikasjonskanaler som må oppsøkes av dem som ønsker denne informasjonen. En annen forutsetning er at den informasjonen som tillates, må være nøktern, faktabasert og ikke gå lenger enn det som er nødvendig for at forbrukerne skal få informasjon om produktenes egenskaper.

Helsedirektoratet har hatt møte med næringen om disse endringene og har lagt ut nærmere informasjon om innholdet i endringen i sin håndbok til alkoholregelverket på sine nettsider.

Cider i glass.
Nytt regelverk gjør det enklere for forbrukere å få nøktern informasjon om alkoholholdige drikker i kanaler som forbrukeren selv oppsøker. Foto: Colourbox