Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skoleferien nærmer seg:

Regjeringen ber skoler om hjelp til å forebygge at barn blir etterlatt i utlandet

I et brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn advarer regjeringen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. – Vi er bekymret for at barn som skal på ferie til utlandet, ikke får komme hjem igjen til Norge. Ved skolestart opplever vi hvert år at noen skolepulter står tomme. Skoler og andre tjenester som er i kontakt med barna har et særskilt ansvar for å forebygge at barn etterlates i utlandet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er svært alvorlig. Alle som lever og bor i Norge skal ha frihet til å bestemme over eget liv. Arbeidet med å bekjempe negativ sosial kontroll er høyt prioritert av regjeringen, og krever godt samarbeid på tvers av etater og landegrenser.

Ansatte i tjenestene må sette inn tiltak ved bekymring

–  Vi må alle gjøre det vi kan for hjelpe de barna og unge som er i faresonen. Alle som jobber tett på barn og unge har en plikt til å melde fra til barnevernet ved alvorlig bekymring. Godt samarbeid mellom skole, barnevern og andre tjenester kan forhindre at barn sendes til utlandet mot sin vilje eller blir tvangsgiftet i sommerferien, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Hvis ansatte ved skolen eller andre har mistanke om at et barn eller en ungdom er i faresonen, kan skolen iverksette flere tiltak. Det viktigste er å snakke med elevene det gjelder. Trenger skolen mer kompetanse eller støtte kan de også kontakte Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll for å få råd. Statsrådene oppfordrer også til å søke råd hos hverandre. En lærer kan for eksempel få god hjelp ved å snakke med helsesøster.

Oppfordrer til å gi råd om ikke å reise

Men dersom en person allerede oppholder seg i utlandet og ber om hjelp, er det begrenset hva norske myndigheter kan gjøre, selv om personen er norsk statsborger. 

– Det viktigste rådet vi kan gi hvis man er bekymret er: Ikke reis! Og be om hjelp, du står ikke alene, sier Sanner.

Regjeringen ber om at beredskapsbrevet videreformidles til grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenestene, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastleger, psykisk helsetjeneste, NAV-kontorene og barneverntjenesten slik at flere er ekstra oppmerksomme i tiden frem mot sommerferien.

Saker som gjelder negativ sosial kontroll øker

Flere ungdomsskoler og videregående skoler har egne minoritetsrådgivere som gir råd og veiledning til utsatte elever ved skoler med en høy andel av elever med minoritetsbakgrunn.

I en fersk årsrapport fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet melder minoritetsrådgivere på 23 videregående skoler om totalt 279 nye saker, fordelt på ulike typer problemstillinger. Dette er en økning på 40 saker, om lag 17 prosent fra 2017. Økningen gjaldt hovedsakelig saker om negativ sosial kontroll.

– Ett av flere tiltak regjeringen har iverksatt mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er flere minoritetsrådgivere. Det er viktig å ha et lavterskeltilbud, der ungdommer enkelt kan henvende seg til voksenpersoner de kan stole på. Mange minoritetsrådgivere jobber også forebyggende. Derfor styrket vi nylig ordningen. Flere minoritetsrådgivere og mer kompetanse gjør at flere saker oppdages, sier Sanner.  

I dag er det 38 minoritetsrådgivere utplassert på fem ungdomsskoler, 23 videregående skoler og to veiledningssentre.

Også økning i antall saker som gjelder personer som er etterlatt i utlandet

Det har vært integreringsrådgivere utstasjonert på utenriksstasjonene i Ankara, Amman, Islamabad og Nairobi siden 2008. De rapporterte om 214 nye saker i 2018, en økning fra 180 saker i 2017. Det betyr en økning på 34 saker, om lag 19 prosent, fra 2017.

Den største økningen gjelder personer som er etterlatt i utlandet, med 43 flere saker. I 2018 var det til sammen 107 saker.

Les hele brevet her

Til toppen