Regjeringen fordeler 19 millioner kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer i hele landet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

47 ulike mottagere får støtte til prosjekter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

– Jeg er glad for at det er så mange gode initiativ rundt om i landet. Vi i regjeringa har et soleklart mål om å fremme antirasisme, mangfold og dialog. Vi ønsker at flere skal inviteres til å delta og vi støtter nytenkende tiltak som har som mål å forebygge, informere og utvikle kunnskap. Derfor er det godt å se at det finnes så mange bra ideer og tiltak som nå kan gjennomføres, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Mottagerne er en blanding av lokale, regionale og nasjonale initiativ og aktiviteter og til sammen er tilskuddsordningen på 19 millioner kroner. Det er Bufdir som administrerer tilskuddsordningen for Kultur- og likestillingsdepartementet.

Søkere har kunnet søke om midler til å:

  • Forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet,
    religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen
  • Utvikle metoder og innsatser for å fremme antirasisme, mangfold og dialogarbeid

206 søknader kom inn til tilskuddsordningen som skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog.

Hele lista over mottagere kan du lese her (.xlsx)