Regjeringen foreslår å forlenge reglene om koronasertifikat

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Selv om det ikke har vært nødvendig å bruke den nasjonale løsningen for koronasertifikat denne vinteren, foreslår regjeringen å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i smittevernloven. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslaget på høring.

–Det er ingen ting ved smittesituasjonen i dag som tilsier at vi skal ta i bruk nasjonalt koronasertifikat. Vi må likevel være forberedt på at smittesituasjon kan endre seg, og at det kan bli nødvendig å vurdere smitteverntiltak. Av beredskapshensyn er det derfor nødvendig å åpne for bruk av koronasertifikat også fremover, ikke minst ved eventuelle behov for nye innreisetiltak. I EU behandles nå forslag om å forlenge forordningen om koronasertifikat. Lovforslaget gir oss mulighet til å handle effektivt når behovet oppstår, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I høringen foreslår departementet også en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2. Endringen skal presisere forholdet mellom sertifikatet og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon. Koronasertifikat kan brukes som dokumentasjon i tilknytning til smitteverntiltak som skiller mellom persongrupper ut ifra vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 eller testresultat (differensierte smitteverntiltak).

Det er flere land i Europa som krever koronasertifikat og en forlengelse vil derfor også være viktig for at nordmenn skal kunne reise fritt i EU. Høringsnotatet omtaler også på hvilke områder det kan bli aktuelt å vurdere differensierte smitteverntiltak, og dermed også bruk av sertifikatet som dokumentasjon.

Frist for å avgi høringsuttalelse er fredag 4. mars.