Regjeringen foreslår å forlenge reglene om koronasertifikat

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Selv om det ikke har vært nødvendig å bruke den nasjonale løsningen for koronasertifikat denne vinteren, foreslår regjeringen å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i smittevernloven. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslaget på høring.

–Det er ingen ting ved smittesituasjonen i dag som tilsier at vi skal ta i bruk nasjonalt koronasertifikat. Vi må likevel være forberedt på at smittesituasjon kan endre seg, og at det kan bli nødvendig å vurdere smitteverntiltak. Av beredskapshensyn er det derfor nødvendig å åpne for bruk av koronasertifikat også fremover, ikke minst ved eventuelle behov for nye innreisetiltak. I EU behandles nå forslag om å forlenge forordningen om koronasertifikat. Lovforslaget gir oss mulighet til å handle effektivt når behovet oppstår, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I høringen foreslår departementet også en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2. Endringen skal presisere forholdet mellom sertifikatet og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon. Koronasertifikat kan brukes som dokumentasjon i tilknytning til smitteverntiltak som skiller mellom persongrupper ut ifra vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 eller testresultat (differensierte smitteverntiltak).

Det er flere land i Europa som krever koronasertifikat og en forlengelse vil derfor også være viktig for at nordmenn skal kunne reise fritt i EU. Høringsnotatet omtaler også på hvilke områder det kan bli aktuelt å vurdere differensierte smitteverntiltak, og dermed også bruk av sertifikatet som dokumentasjon.

Frist for å avgi høringsuttalelse er fredag 4. mars.