Regjeringens stimuleringsordning for kultursektoren sendes på høring

– I dag ble bevilgningen for stimuleringsordningen for kultursektoren besluttet av Stortinget, og jeg er glad for at vi umiddelbart kan sende forslaget til innretning av ordningen på høring. Dette er et viktig kulturpolitisk grep som vi jobber hardt med å få på plass så raskt som mulig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. – Nå som Stortingets vedtak er her responderer vi med en gang, fortsetter statsråden.

Hensikten med den nye stimuleringsordningen er å øke aktivitetsnivået og å bidra til et tilgjengelig kulturtilbud i hele landet. Ordningen vil gjelde fra 1. oktober og dermed få tilbakevirkende kraft. Det betyr at arrangører vil kunne søke støtte for arrangementer som allerede er avholdt etter 1. oktober 2020.

– Vi kan ikke lenger bare kompensere det som kunne ha vært, vi må også se hvordan vi kan få mest mulig ut av situasjonen her og nå. Derfor har jeg varslet at jeg ønsker å legge frem en ordning som vil kunne stimulere til mest mulig aktivitet innenfor gjeldende smittevern. Nå sender vi forslaget på høring og ønsker innspill fra sektoren, sier kultur- og likestillingsministeren

– I forslaget til statsbudsjett for 2021 har jeg allerede sagt at vi ønsker å bruke over 2,2 milliarder kroner de første seks månedene av neste år for å stimulere til aktivitet. Derfor er jeg glad for at vi i dag kan sende forslaget til innretning på høring, slik at vi raskest mulig kan iverksette en ordning som vil komme kulturlivet til gode, avslutter kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Forskriften kan leses her.

Merknader til forskriften sendes til [email protected] innen tirsdag 13. oktober klokken 12:00.