Reglene om tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør endres

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Pandemien har gitt et tregere leiemarked for utleiere. Som et midlertidig tiltak utvides utleiefristen for å ha rett til tilbakegående avgiftsoppgjør fra seks til tolv måneder.

Utleiere av bygg og anlegg må i dag inngå leieavtale innen seks måneder etter fullføring for å ha rett til fradrag for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør. Konsekvensen av å oversitte fristen for utleie, er at utleieren henvises til de mindre gunstige justeringsreglene.

Pandemien har ført til at det kan ta lengre tid å få på plass leietakere. Det kan medføre at utleiere som i et normalmarked ville fått på plass leieavtaler innen seksmånedersfristen, nå oversitter fristen. Som et midlertidig tiltak utvides fristen til tolv måneder.

Den midlertidige fristutvidelsen er gjennomført ved endring av merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2. For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, er fristen for utleie tolv måneder. For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for utleie 30. juni 2022. Dette vil gi en gradvis utfasing av den midlertidige fristutvidelsen.