Regjeringen øker reisestøtten til kunstnere og kulturaktører

Regjeringen øker reisestøtten til kunstnere og kulturaktører med nærmere 40 prosent i 2017, til 12,8 millioner kroner. Dette kunne statssekretær Laila Bokhari i dag meddele de syv kunstfaglige organisasjonene (Danse- og teatersentrum, Norsk Design- og Arkitektursenter, Norsk filminstitutt, Norwegian Crafts, Norla, OCA og Music Norway).

Fra venstre: Direktør Katya García-Antón, direktør Tove Bratten, direktør Margit Walsø, statssekretær Laila Bokhari, direktør Kathrine Synnes Finnskog, direktør Hege Henriksen, adm. dir. Trude Gomnæs Ugelstad, avdelingsdirektør Stine Helgeland. Mariken H. Bruusgaard/UD
Fra venstre: Direktør Katya García-Antón, direktør Tove Bratten, direktør Margit Walsø, statssekretær Laila Bokhari, direktør Kathrine Synnes Finnskog, direktør Hege Henriksen, adm. dir. Trude Gomnæs Ugelstad, avdelingsdirektør Stine Helgeland. Foto: Mariken H. Bruusgaard/UD

 – Reisestøtten bidrar til at norske kunstnere og kulturaktører kan delta på sentrale internasjonale arenaer og gjøre seg gjeldende i utlandet. Dette gir arbeidsmuligheter og en tydeligere norsk stemme i den globale dialogen om kunstuttrykkenes utvikling, sa statssekretær Bokhari under møtet.

Reisestøtte gis til kunstnere som er invitert til oppdrag ved profesjonelle scener og kunstarenaer i utlandet. Støtten er en viktig del av regjeringens innsats for å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter.

Den internasjonale kulturinnsatsen er en del av et langsiktig arbeid i norsk utenrikspolitikk, der godt omdømme bygges over tid og kvalitet og nyskaping vektlegges. Fremme av norske uttrykksformer er en viktig del av dette. De kunstfaglige organisasjonene forvalter reisestøtten på vegne av Utenriksdepartementet, og støtten går direkte til kunstnere og kulturaktører.

Til toppen