Rekordmange ansatte i politiet

Aldri før har det vært ansatt flere i politiet. For første gang har norsk politi over 10 000 ansatte med politiutdannelse.

Politidirektoratet har rapportert nye tall for november 2017. De viser at siden slutten av 2013 har landet fått over 2 250 flere årsverk i politiet. Av disse er nær 1 300 politiutdannede.

– Dette er en milepæl for politiet. Regjeringen har prioritert å styrke politiet. Nå er det 2 255 flere ansatte i politiet enn da vi kom inn. Ingen regjering har satset så mye på politiet som vi har gjort, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Regjeringen har styrket bemanningen både i politidistriktene, nasjonale særorganer og i Politiets sikkerhetstjeneste. Per 30.11.2017 er det 17 025 årsverk ansatt i norsk politi, mot 14 770 per 31.12.2013. Det gir en politidekning på 1,89 per tusen innbyggere i Norge.

– Økt bemanning er avgjørende for å sikre at politiet kan levere gode tjenester. Målet er at vi i løpet av 2020 vil ha to polititjenestemenn per 1000 innbyggere på nasjonalt nivå. Det målet vil vi nå, sier Amundsen.

I budsjettavtalen i Stortinget mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre er det satt av midler til å ansette enda flere i politiet i 2018. Med 131 millioner kroner vil de fleste i årskullet fra Politihøgskolen kunne bli ansatt i politiet.

I tillegg inneholder statsbudsjettet for neste år 100 millioner «friske» kroner til politiets driftsbudsjett hvor politidistriktene skal prioriteres. I tillegg videreføres 295 millioner kroner i økte driftsmidler til politidistriktene fra 2017. Dette vil bidra til at politimestrene i større grad kan styre ressursene best mulig for sitt distrikt.

Til toppen