Reservasjonsmulighet og Stortinget

Flere medier har de siste dagene fremstilt det som om helse- og omsorgsministeren allerede har bestemt hvordan den nye reservasjonsmuligheten skal behandles. Det stemmer ikke.

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er enige om å innføre en ordning som innebærer at fastleger skal ha mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. I samarbeidsavtalen står det at en slik ordning skal utarbeides i dialog med Den norske legeforening.

- Dette er blant sakene jeg ønsker å få avklart så fort som mulig. Men vi skal gjøre det på en ordentlig måte. For meg er det viktige nå å sørge for å finne en god ordning som gir leger mulighet til å reservere seg når dette ikke kan forventes å legge en urimelig byrde på pasientene. Derfor er det viktig å sikre åpenhet, at det tas lokale hensyn og at pasientens rettigheter settes høyt. Derfor skal jeg og departementet nå gjøre en grundig jobb før vi foreslår hvordan ordningen skal være – og hvordan den skal behandles, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Det er altså feil når medier hevder at jeg har ment at saken kan løses utenfor Stortinget ved bare å endre en forskrift. Jeg er ikke negativ til at reservasjonsmuligheten blir behandlet i Stortinget. Men dette vil vi først ta stilling til når regjeringen har utarbeidet et forslag til innhold i ordningen. Vi skal ta debatten, men det må skje på riktig grunnlag, sier Høie.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen