Rester etter kyllingproduksjon og torskehoder skal utnyttes bedre

Rester etter kyllingproduksjon og torskehoder blir gjenstand for forskning når tre nye forskningsprosjekter får midler til å forske på hvordan restråstoff kan utnyttes bedre.

Tre nye forskningsprosjekter får nå til sammen 43,5 millioner kroner for å utvikle nye produkter og prosesser basert på råvarer som ellers kunne gått tapt.

Forskningsrådet lyste i våres ut midler til forskning på bedre utnyttelse av restråstoff. Restråstoff betraktes ofte som avfall, men i bioøkonomien ses dette på som en ressurs. Ett av prosjektene som får støtte handler om å bruke enzymer til å fremstille verdifulle næringsstoffer som finnes i kjøtt, fett og bein fra torskehoder og rester etter kyllingproduksjon. Målet er å utvikle en prosess som omgjør disse restråstoffene til produkter både mennesker og dyr kan ha nytte av. Dermed kan det som før var avfall bli til produkter med bortimot doblet verdi for samfunnet.

– Eg hugsar sjølv frå mi tid i slakteribransjen for nokre år tilbake at det var mykje som vart kasta som avfall. Slik er det ikkje lenger. No kjem alle delar av slaktet til nytte, anten det er bein, hud eller innvollar. Det som ikkje kan nyttast direkte til menneskemat, er ikkje avfall, men plussprodukt.  Dette er bioøkonomi i praksis, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale, som er oppteken av at dei innvilga prosjekta skal medverke til samarbeid på tvers av sektorar. 

Til toppen