Rett til ledsager ved behandlingsreiser i utlandet

Personer med nedsatt funksjonsevne skal få rett til å få dekket utgifter til ledsager ved behandlingsreiser til utlandet. Det foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i ny forskrift som nå sendes på høring.

– Regjeringen ønsker å gjøre tilbudet om behandlingsreiser mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Derfor foreslår vi nå at disse pasientene skal få dekket utgifter til reise og opphold for en ledsager, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høyere livskvalitet

Behandlingsreiser til land med varmt og solrikt klima skal gi bedre funksjon og høyere livskvalitet for pasienter med enkelte kroniske sykdommer.

Målet med den nye forskriften er å sikre at tildelingen av disse reisene skjer etter forutsigbare og rettferdige kriterier. Dagens tildelinger bygger på medisinske vurderinger av behov for og nytte av behandlingstilbudet.

Egen forskrift styrker ordningen

Helse- og omsorgsdepartementet mener at kriteriene for tildeling av slike reiser og behandling av søknader bør reguleres i en egen forskrift. Det vil styrke ordningens forutsigbarhet og posisjon.

En forskriftsfesting vil også gi pasientorganisasjonene anledning til å si sin mening om innretningen av ordningen.

Departementet foreslår ingen endringer i pasientgruppene som i dag omfattes av ordningen. Slike endringer vurderes i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen der den økonomiske rammen for behandlingsreiser blir bestemt

Til toppen