Rett til tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil utvide naturskadeforsikringsordningen til å omfatte tomteerstatning. – Formålet er bedre vern til dem som ikke kan gjenoppbygge skadede hus på grunn av fare for ny naturskade, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Lovforslaget som legges fram i dag viser at regjeringen har en målrettet innsats mot alvorlige naturhendelser.

– Samfunnssikkerhet og beredskap har høy prioritet i regjeringen, og den foreslåtte ordningen vil bidra til å hjelpe skadelidte ut av en svært vanskelig situasjon, sier Anundsen. 

– Tilrettelegging for at de aller mest skadeutsatte husene kan fraflyttes medfører dessuten at faren for nye naturskader blir redusert, sier statsråden. 

Behovet for en ordning med tomteerstatning ble tatt opp i etterkant av flommene som rammet Kvam i Nord-Fron kommune i 2011 og 2013. Tomteerstatningen foreslås å gjelde forsikrede bolighus og fritidshus. Er vilkårene oppfylt, skal både huset og eventuelle forsikrede uthus erstattes, i tillegg til tomten. 

Regjeringen foreslår at forsikringsselskapet, etter avtale med den forsikrede, skal ha mulighet til å sikre eiendommen i stedet for å utbetale tomteerstatning, dersom sikringstiltak vil gi god nok beskyttelse mot ny naturskade.