Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rettsmekling i jordskifterettene

Landbruks- og matdepartementet forlenger forskrift om forsøksordning med rettsmekling i jordskifterettene fram til 1. januar 2016.

I medhold av gjeldende jordskiftelov er det gitt forskrifter om forsøksordning med rettsmekling i jordskifterettene i saker som gjelder grensegang og rettsutgreiing etter jordskifteloven. 

Ny jordskiftelov ble vedtatt 21. juni 2013, og trer i kraft 1. januar 2016. I den nye jordskifteloven fremgår det at reglene for rettsmekling etter tvisteloven kapittel 8 II gjelder så langt de passer ”i tvist om grenser, eigedomsrett, rettar og anna for jordskifterettane”. Når ny jordskiftelov trer i kraft, vil rettsmekling bli en permanent ordning. 

Forskrift om forsøksordning med rettsmekling i jordskifterettene opphører 1. april 2015. For å unngå unødig opphold i reglene om rettsmekling er virketiden for forskriften videreført til den nye jordskifteloven trer i kraft.

Til toppen