Rikslønnsnemndas kjennelse

Rikslønnsnemndas kjennelse i saken mellom Unio og staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen 2012 foreligger nå.

Det fremgår blant annet av kjennelsen at:

  • Hovedtariffavtalen 1. mai 2012 – 30. april 2014 m/ vedlegg – inkludert møtebok fra riksmekler - mellom staten v/ Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet på den ene side og LO Stat, YS Stat og Akademikerne på den annen side gjøres gjeldende for Unio.
  • Virkningstidspunktet fastsetts til tidspunktet for gjenopptakelse av arbeidet for de av Unios tilsluttede medlemmer som ikke omfattes av tjenestetvistloven § 26 a.

Les hele Rikslønnsnemndas kjennelse (pdf)

Til toppen