Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Road Alliance: 11 europeiske land står fortsatt fast ved mål om et trygt, rettferdig og velfungerende transportmarked

Eksperter fra Road Alliance møttes i København 29.-30. august 2019 for å diskutere de kommende forhandlingene mellom Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen (trilogforhandlinger) om mobilitetspakkens del I (adgang til yrket/markedsadgang, kjøre- og hviletid og særlige regler for utstasjonering) og del II (kombinert transport).

Road Alliance består av Belgia, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Luxembourg, Norge, Sveits, Sverige, Tyskland, Østerrike, samt Nederland som observatør.

Alliansen uttalte etter møtet at man står fast ved sine felles målsetninger om å arbeide for bedre regulering og kontrollerbare regler for å sikre sosiale rettigheter, et velfungerende, rettferdig og trygt indre marked, og for å styrke trafikksikkerhet. En videre åpning av markedsadgangen kan bare skje dersom man har effektive tiltak mot urettferdig konkurranse, sosial dumping og ulovlig praksiser.

Road Alliance har med tilfredshet merket seg at Europaparlamentets posisjon på mange områder ligner Rådets posisjon og dette gir grunn til optimisme om at man kan komme til enighet om et kompromiss i løpet av de kommende månedene.

Alliansen oppfordrer det finske formannskapet, EU-kommisjonen og Europaparlamentet til å prioritere å komme til en felles enighet for å sikre en bedre og mer sosialt rettferdig regulering av europeisk vegtransport.

Norske eksperter tok også initiativ til å drøfte kabotasjeregelverket for passasjertransport, selv om Rådet ennå ikke har påbegynt sin behandling av dette forslaget fra Kommisjonen.

 

For flere opplysninger – se:

Til toppen