RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 73561-73580 av 74346 treff.

 • NOU 1995: 28 - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

  Forslag til framtidig faglig organisasjon

  11.10.1995 NOU Kunnskapsdepartementet

 • Offisielt fra statsråd 6. oktober 1995

  06.10.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 6. oktober 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Fiskeridepartementet St prp nr 3 (1995-96) Forslag om auka løyving på kap. 1066 Lostenesta og andre

 • St.meld. nr. 1 (1995-96) -

  04.10.1995 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Nasjonalbudsjettet 1996 Innhold Kap 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen Kap 2 De økonomiske utsiktene 2.1 Hovedtrekk 2.2 Nærmere om usikkerheten i de makroøkonomiske anslagene

 • XI Nærings- og energidepartementets rundskriv K- 2/957

  01.10.1995 Anbud Samferdselsdepartementet

  XI Nærings- og energidepartementets rundskriv K- 2/95 7> NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENTET TIL DEPARTEMENTENE OG RIKSREVISJONEN Regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet - nytt krav om fremlegelse av skatteattest I. Innledning Regjeringen har i

 • Offisielt fra statsråd 29. september 1995

  29.09.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 29. september 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Statsministeren Hans Majestet Kongens tale til det 140. Storting ved dets åpning (Trontalen)

 • M-61/1995 - Virus-encephalopati og retinopati hos oppdrettsfisk

  R-424 (22.09.1995)

  22.09.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-61/1995 R-424 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/07365 3. oktober 1995 Til alle landets veterinærer Virus-encephalopati og retinopati hos oppdrettsfisk Opplysninger fra SVF og SVL viser at det har

 • Offisielt fra statsråd 22. september 1995

  22.09.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 22. september 1995 Statsrå;d ble holdt på; Oslo slott 22. september 1995. Det ble fattet fø;lgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Justis- og politidepartementet Ot prp nr 75 (1994-95) Om lov om endring i lov 28 juni

 • Barn og unges interesser i planleggingen

  20.09.1995 Retningslinjer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fastsatt av Miljøverndepartementet 20. september 1995 som en del av den norske tilretteleggingen for å oppfylle forpliktelsene i FNs barnekonvensjon, ratifisert av Stortinget 8. januar 1991. 1. Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø Viktige

 • M-56/1995 - Ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

  R-419 (15.09.1995)

  15.09.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-56/1995 R-419 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/05035 15. september 1995 Forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg (utgått) Til alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Styringsgruppen

 • Offisielt fra statsråd 15. september 1995

  15.09.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 15. september 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Sanksjoner, ikrafttredelser Justis- og politidepartementet Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri

 • Forskrift 15. september 1995 nr. 793 om underholdningsautomater

  15.09.1995 Forskrift Kulturdepartementet

  Lotterilovens virkeområde for underholdningsautomater, stedlig virkeområde for forskriften, myndighet, typegodkjenning m.m. Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 1995. Fra samme tid oppheves forskrift av 6. oktober 1987 om forbod mot

  Se forskriften på lovdata.no

 • NOU 1995: 23 - Barnefaglige sakkyndighetsoppgaver

  11.09.1995 NOU Barne- og familiedepartementet

  Rolleutforming og kvalitetssikring

 • Offisielt fra statsråd 8. september 1995

  08.09.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd 8. september 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Styrer, utvalg Utenriksdepartementet, handelssaker Det opprettes 4 nye sakkyndige råd under Sjøfartsdirektoratet for

 • Offisielt fra statsråd 1. september 1995

  01.09.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 1. september 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Justis- og politidepartementet Ot prp nr 76 (1994-95) Om lov om endringar i lov 18 mai 1979 nr

 • St.prp. nr. 1 (1995-96) -

  01.09.1995 Proposisjon Finansdepartementet

  St prp nr 1 (1995-96) Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 1996. Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 22. september 1995, godkjent i statsråd samme dag.

 • Offisielt fra statsråd 25. august 1995

  25.08.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 25. august 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. august 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet St prp nr 76 (1994-95) Om opphør av utbetaling av lønn til tidligere

 • M-54/1995 - Forskrift for gjødslingplanlegging

  R-417 (18. 08.1995)

  18.08.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-54/1995 R-417 Saksnr. 1995/00661 18. august 1995 Forskrift for gjødslingsplanlegging (utgått) Til Fylkesmennene, Kommunene, Landbrukets Forsøksringer, Miljøverndepartementet, Kommunaldepartementet, Finansdepartementet, Kommunenes

 • Offisielt fra statsråd 11. august 1995

  11.08.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 11. august 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. august 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Sanksjoner og ikrafttredelser Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Lov om endring i lov av 14. juni 1985 nr. 73 om

 • NOU 1995: 19 - Statlige tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner

  11.08.1995 NOU Barne- og familiedepartementet

 • NOU 1995: 21 - Organisering av forbrukerapparatet

  11.08.1995 NOU Barne- og familiedepartementet

Til toppen