Vis hele kalenderen

14.06.2017

  • Rundebord: Koordinering og samordning av politikken for personer med funksjonsnedsettelse

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Adresse: Akersgata 59

    Sted: R5

    Politisk rundebord med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Unge Funksjonshemmede.

Til toppen