Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sametinget 30 år

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland holdt en kort tale for Sametinget ved feiringen av Sametingets 30-årsdag.

Sjekkes mot framføring!

Kjære stortingspresident, plenumsleder, Sametingspresidenter , rådsmedlemmer og sametingsrepresentanter. På vegne av regjeringen vil jeg gratulere Sametinget aller hjerteligst med 30-årsdagen.

For halvannet år siden feiret dere 100-årsdagen for samenes første landsmøte – Tråante 2017.

Sammenlignet med en 100-årsdag er kanskje ikke 30 år like imponerende. Men resultatene dere har skapt på disse 30 årene er imponerende.

I 1989 var det knapt 5500 i Sametingets valgmanntall. Nå er det over 17 000. Det betyr at 12 000 flere vil bidra til å velge representanter til Sametinget. Det er en imponerende økning.

I 1989 hadde Sametinget budsjett på 31,7 millioner kroner. Nå er årsbudsjettet over 500 millioner kroner.

Sametinget har fått ansvar for nye områder, og med den nye budsjettordningen har dere også fått mer råderett over midlene. Sametinget kan i stor grad velge hvilke tiltak dere vil satse på for å styrke samisk språk, kultur og samfunnsliv. Dere avgjør hvilke små og store satsinger dere ønsker å støtte.

I 1989 hadde samisk språk og kultur ganske liten oppmerksomhet og status i det norske samfunnet. Nå bærer flere samer kofta med stolthet. Det er flere som kan snakke samisk og flere som vil lære seg et samisk språk.

Slike resultater kommer ikke av seg selv. Små språk er utsatte. Her har dere i Sametinget bidratt sterkt til å snu utviklingen. Dere har presset på for å gjøre samisk kultur og samiske språk mer synlig i byer og bygder i hele landet. Dere har møtt motstand – men dere har lyktes.

Samisk musikk vinner konkurranser på tv og samiske artister slår gjennom med hitlåter. Samisk litteratur og kultur får mer oppmerksomhet og er i vinden som aldri før. Flere nordmenn har fått interesse for den samiske kulturen. Samiske festivaler samler stadig flere samer, men tiltrekker seg også publikum som ikke er samisk.

Sametinget har altså fått til mye på disse tretti årene. Men det er ingen grunn til å slappe av.

Vi opplever fortsatt at samer utsettes for hets – bare fordi de er samer. Sist fredag tok Jon-Richard Sommernes på seg sine fineste klær for å feire søsterens bryllyp.

Sammen faren gikk han ut for å lufte seg en tur da han plutselig fikk en knyttneve i underleppa. Forklaringen til voldsutøveren skal ha vært at han "hadde lyst til å slå en same". Bare det å pynte seg i kofte var nok til at Sommernes ble utsatt for vold av en ukjent person.

Heldigvis fikk politiet pågrepet voldsutøveren. Hendelsen viser at hatkriminalitet fortsatt kan ramme blindt – selv midt i en hyggelig anledning.

Så selv om vi i dag feirer 30 år med mange seire – er ikke kampen over.

Jeg er helt sikker på at dere både kan og vil få til enda mer. I regjeringen er vi glade for det store engasjementet og alle de dyktige politikerne Sametinget har fostret gjennom disse årene. Vi ikke alltid er enige om alt. Men vi er glade for at vi har fått være med på å bidra til å løfte samisk kultur og språk sammen med dere.

Men på en dag som i dag skal vi ikke legge skjul på det viktigste: Det er dere som har gjort den største jobben.

Sametinget legger premissene for samepolitikken. Dere er regjeringens nærmeste dialogpartner i samiske spørsmål. Det er dere som setter agendaen.

Gjennom årene har regjeringen konsultert Sametinget om alt fra fiskeri og reindrift – til mediepolitikk og digitalisering. Ofte har vi blitt enige. I noen saker forblir vi uenige – men konsultasjoner er likevel aldri bortkastet. Både regjeringens medlemmer og embetsverket vårt går alltid fra samtalene med mer kunnskap og mer innsikt i samiske saker og i samiske standpunkter.

I dag er det feiring. Normalt ville jeg trukket fram de store seirene og prosessene som Sametinget har vunnet fram med. Men jeg regner med at mange andre vil bidra med det.

Jeg vil i stedet trekke frem noen av de små. Over disse 30 årene har Sametinget ofte løftet fram de mest sårbare blant dere.

Sametinget har tatt tak i vanskelige og tabubelagte saker. Med Sametingets hjelp har vold og overgrep i samiske samfunn blitt løftet fram i lyset.

Sametingspolitikere har vært åpne om homofil legning – og på den måten gjort det enklere for flere å være åpne. Dagens sametingsråd har satt hets og fordommer mot samer høyt på den politiske dagsordenen. Dere har hatt et mot i saker som tradisjonelt har vært vanskelige å snakke om.

Noen hevder at 30 år ikke er noen alder. Man har det meste av livet foran seg. Samtidig er jo 30 år ganske lang tid. For noen av dere som sitter som representanter i denne sal – dagens og fremtidens samepolitikere – er 30 år faktisk hele livet. Dere har ikke opplevd en tid uten et sterkt sameting som fronter samiske saker. Jeg er glad for at samepolitikk engasjerer mange unge. Det gir tro på at samepolitikken vil være levende også i fremtiden.

---

Kjære Sameting,

På vegne av regjeringen vil jeg takke dere alle.

Takk til dere som sto på for samiske rettigheter før 1989, og dere som var med på å starte det hele.

Takk til dere som har vært med hele veien.

Takk til dere som skal fortsette å sette samepolitiske spørsmål på dagsordenen i alle de årene som ligger foran.

Gratulerer med dagen!

Til toppen