Ukraina - transport av korn

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører til å bistå med transport av korn og andre landbruksprodukter via EU-kommisjonens plattform.

Som følge av Russlands invasjon er situasjonen kritisk for å få transportert ut korn og andre landbruksprodukter fra Ukraina. Store mengder korn ligger på lager i Ukraina og det er et akutt behov for alternativ transport, siden krigssituasjonen medfører at transport via havn ikke lenger er mulig. 

Dette er en utfordring som krever europeisk koordinering, og EU-kommisjonen har lansert en handlingsplan på transportområdet for å bistå Ukraina. Et viktig tiltak her er en «matchmatchmaking-plattform» for kommersielle aktører. Plattformen bringer sammen europeiske aktører som ønsker å tilby transportkapasitet til Ukraina.

Samferdselsdepartementet støtter dette tiltaket. Departementet ønsker å gjøre denne plattformen kjent for norske aktører, og oppfordrer til å delta i plattformen.

Lenke til plattformen: EU-Ukraine Solidarity Lanes Business Matchmaking Platform - The Platform (b2match.io)

Lenke til EU-kommisjonens arbeid overfor Ukraina på transportområdet: EU-Ukraine Solidarity Lanes»