Samferdselsministeren holdt innlegg på Avinorkonferansen

Statsråden holdt et innlegg på engelsk for en samlet luftfartsnæring på Avinorkonferansen 2013.

Statsråden holdt et innlegg på engelsk for en samlet luftfartsnæring på Avinor-konferansen 2013. Tema for innlegget var "The political view". Statsråden snakket blant annet om regjeringens politikk på luftartsområdet. 

Les statsrådens tale, her.
Les hva Avinor skriver om talen, her.